srpski english

Монтпројект д.о.о.

Актуелно

Актуелни пројекти

Тренутно смо ангажовани на следећим пројектима:

Дистрибутивни центар Lidl
Трговински центар BIG FASHION - Београд
Универзитетски центар Khorog - Таџикистан

Lidl

Дистрибутивни центар

Трговински центар BIG FASHION

Београд

Универзитетски центар Khorog

Таџикистан

Београдске електране ТС 110kV
Београдске електране - обрада муља
Реконструкција ТС у СМАТСА
Porto Montenegro ТС 35/10 kV