srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Индустријски објекти

Искуство запослених у Монтпројекту омогућава да заједно са својим партнерима машинске струке остварује технолошке пројекте за разне индустријске гране.

US Steel Serbia

Смедерево

Титан Цементара

Усје Македонија

ДИН

Ниш