srpski english

Монтпројект д.о.о.

Инжењеринг

Инжењеринг и консалтинг

Екипе наших инжењера, уз стално стручно усавршавање могу да понуде широк спектар инжењерских и консултантских услуга на разним пројектима из области производње преноса и коришћења електричне енергије.

Све пратеће активности везане за процес инвестиционе изградње, од почетних скица до техничког пријема објекта

У области инжењеринга:
Израду лицитационих елабората и тендерске документације
Планирање и процену трошкова
Дефинисање пројекта, динамике и термин плана
Подношење захтева и учешће у обезбеђењу енергетских дозвола
Праћење и контролу измена пројекта
Пројектовање пословних објеката различитих намена
Пројектовање стамбених и стамбено-пословних објеката
Пројектовање индустријских објеката и постројења
Пројектовање ТС и далековода на високом и средњем напону
Пројектовање електричних инсталација јаке и слабе струје, громобранских система, система дојаве пожара видео надзора
Стручни надзор над извођењем радова
Праћење градилишта
Израда комплетних пројеката по систему „кључ у руке”

У области консалтинга:

Све консултантске услуге инвеститорима и другим пројектантским кућама у виду помоћи или директног ангажовања око решавања следећих проблема :
Техничка контрола пројектне документације
Верификација и прилагођавање иностране пројектно-техничке документације домаћим прописима
Услуге прикупљања правно-техничке документације и консултански послови на пољу правно-техничке регулативе