srpski english

Монтпројект д.о.о.

Изградња

Монтпројект поседује лиценце за изградњу:

Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за хидроелектране са припадајућом браном снаге 10 и више MW
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за хидроелектране снаге 10 и више MW
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране снаге 10 и више MW
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране-топлане електричне снаге 10 и више MW
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за далеководе напона 110 и више kV
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV
Eлектроенергетских инсталација у систему светлосног обележавања аеродрома за објекте нискоградње на аеродромском комплексу (полетно – слетне стазе, рулне стазе, пристанишне платформе, хангарске платформе)
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за обејкте за производњу енергије из обновљивих извора енергије снаге 10 и више MW
Eлектроенергетских инсталација високог и средњег напона за електране са комбинованом производњом

Поред објеката за чију изградњу је потребна лиценца Министарства за послове грађевинарства Монтпројект се бави и изградњом:

Електроенергетских инсталација индустријских и пословних објеката, хотела, болница, објеката за јавне потребе у којима се окупља већи број људи, мултифункционалних тржних центара, стамбених комплекса и др.
Електроенергетских инсталација индустријских постројења, пумпних станица, телекомуникационих линија,
Расвете улица, тргова, зграда,хала и аеродрома