srpski english

Монтпројект д.о.о.

Кадрови

Наш тим

Компанија је 100% приватна и има 70 стално запослених, од којих:
Дванаест дипломираних електроинжењера и два грађевинска инжењера који поседују лиценце одговорних извођача и пројектаната
Један дипломирани економиста
Један дипломирани правник
Четрдесетпет ВКВ КВ електромонтера оспособљених за производњу и монтажу најсавременије опреме
Техничко и административно особље