srpski english

Монтпројект д.о.о.

Капацитети

Производни капацитети

Пословни објекат површине 1000 м2 (канцеларије, магацински простор)
Пословни објекат површине 1200 м2 (производна хала, канцеларије, испитна лабораторија)
Посебни половни простори на територији града
Комплетна савремена опрема за обављање делатности (аутоматизован производни машински парк, возни парк са путничким и теретним возилима укључујући и камион са краном, машински парк за извођење подземних инсталација , алати, специјализована мерна опрема за испитну лабораторију итд...)