srpski english

Монтпројект д.о.о.

Историјат

Развој „Монтпројект“-а

Од оснивања 1993. године „Монтпројект“ се динамично развија, пре свега у погледу кадрова, примене савремених метода рада, техничке опреме и великог броја успешно реализованих пројеката. У 1998. години потписује са реномираном светском фирмом Siemens. Уговор о дистрибуцији нисконапонске опреме и тиме постаје први дистрибутер на територији Србије који има формиран лагер нисконапонске опреме.

Следећи корак у развоју је потписивање уговора о технолошкој сарадњи са Siemens-ом када је 2001. године Монтпројект постао Технолошки партнер за лиценцну производњу типски тестираних разводних ормара типа SIVACON 8PT.

Примена и развој нових технологија у оквиру обновљивих извора енергије посебно у коришћењу енергије ветра је утицала на одлуку Монтпројект-а да почне са пројектима у тој области. То је омогућено и лиценцом за израду пројеката и вођења радова на изградњи електроенергетских инсталација високог и средњег напона за објекте за производњу енергије из обновљивих извора енергије.

Нова генерација типски тестираних разводних ормара SIVACON S8 се уводи у производни процес Монтпројекта уговором са Siemens-ом који је потписан 2011.године.

Од 2003. године до данас по финансијској успешности налази се међу 300 најуспешнијих компанија у Србији. Признање „Привредни победник Београда“ добио је за 2004. годину.