srpski english

Монтпројект д.о.о.

Пословање

Пословна политика

Високо-стручно, односно квалитетно и правовремено обављање радова, с конкурентном ценом, усклађено са важећим прописима, односно стандардима
Обезбеђење задовољавајућих ресурса, пре свега у погледу кадрова, опреме, пословног простора, метода и поступака рада са акцентом на заштити и безбедности на раду
Проширење круга корисника производа „Монтпројект“-а и стварање чврсте сарадње са њима, као и са испоручиоцима засновани на јасно дефинисаним правилима
Праћење савремених решења и трендова у свом делокругу и иновирање знања.