srpski english

Монтпројект д.о.о.

Референце

Пословни и трговински објекти

Поред електроенергетских инсталација, нова технолошка достигнућа у областима информационих технологија, примењена у пословним и трговинским објектима, омогућава пројектовање, испоруку и монтажу против-пожарних система, система брзог приступа интернет, Wi-Fi, IP телефонски сервис, контроле приступа, видео надзора, HVAC, управљања енергијом, структурно каблирање и тд.

Big Fashion

Тржни центар, Београд.

LIDL

Дистрибутивни центар.

Vivo Shoping Park

Јагодина.

Delta holding

Пословна зграда, Нови Београд.

Delta City

Трговински центар, Нови Београд.

EBC

Пословни објекат Нови Београд.
Овде можете преузети комплетну листу у PDF формату