srpski english

Монтпројект д.о.о.

Пројектовање

Монтпројект поседује лиценце за пројектовање:

Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране снаге 10 и више MW
Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за термоелектране- топлане електричне снаге 10 и више MW
Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за далеководе напона 110 и више kV
Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за трафостанице напона 110 и више kV
Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за обејкте за производњу енергије из обновљивих извора енергије снаге 10 и више MW
Пројеката електроенергетских инсталација високог и средњег напона за електране са комбинованом производњом

Поред објеката за чију изградњу је потребна лиценца Министарства за послове грађевинарства Монтпројект се бави и пројектовањем:

Електроенергетских инсталација индустријских и пословних објеката, хотела, болница, објеката за јавне потребе у којима се окупља већи број људи, мултифункционалних тржних центара, стамбених комплекса и др.
Електроенергетских инсталација индустријских постројења, пумпних станица, телекомуникационих линија,
Расвете улица, тргова, зграда,хала и аеродрома