srpski english

Монтпројект д.о.о.

Продаја

SIEMENS – Нисконапонска опрема

Монтпројект као први овлашћени дистрибутер за територију Србије од 1998 год. нуди нисконапонску опрему :

Склопке
Заштитни уређаји
Софтстартери
Контролни и управљачки уређаји
Полупроводнички склопни уређаји
Позициони и гранични прекидачи
Тастери и сигналне светиљке
Трансформатори
Редне клеме
Инсталационе разводне табле
Ваздушни прекидачи
Компактни прекидачи
Растављачи

Као и сву осталу опрему потребну за одржавање и нове пројекте. Поседујемо лагер и пружамо техничку подршку при избору нове или замени старе опреме.