srpski english

Монтпројект д.о.о.

Производња

Програм SIVACON

Монтпројект од 2001 производи типски испитане разводне ормаре и MCC типа SIVACON 8PT као технолошки партнер водећег светског произвођача у области електроенергетике фирме SIEMENS.

Софтверско решење на основу једнополне шеме омогућава да се комплетна производња лимених делова кућишта, обрада бакарних шина, уградња и повезивање опреме као и завршна испитивања обави у модерно опремљеном производном погону на савременим аутоматским машинама.

Разводни ормари типа SIVACON 8PT производе се за струје до 7400А и вршне струје краког споја до 375кА. Сви произведени ормари поседују комплетан спектар атеста и сертификата који потврђују захтеване карактеристике и квалитет једног типски тестирараног ормара.

У 2011. години почела је производња и најновије генерације из Siemens-овог програма разводних ормара SIVACON S8 који се, као и његов предходник ради у фиксној и извлачивој верзији.

Програм разводних ормана и постројења по сопственој технологији

Поред лиценцног програма Монтпројект по жељи купаца производи и стандардна разводна постројења за разне намене укључујући и дистрибутивне ормаре и ормаре за уличну расвету који су одобрени од стране ЕД Београд.

Програм ZENER баријера у EX изведби

Зенер баријере у EX изведби производимо по сопственој технологији. Све баријере имају атест Института за превентиве, заштиту на раду, против-пожарну заштиту и развој Нови Сад