srpski english

Монтпројект д.о.о.

Запослење

Запослење у компанији Монтпројект д.о.о.

Актуелни конкурси:

Уградња и повезивање опреме у разводним орманима (шемирање ормана)

- Енергетски ормани (прекидачи, контактори, заштитна релеа и сл.)
- Ормани аутоматике (програмабилни контролери, опрема за централни надзор и управљање и сл.)

Трајање огласа од 13.4. до 21.4.2017. године.

3 кандидата