srpski english

Монтпројект д.о.о.

Заступање

Заступање реномираних страних произвођача


SIEMENS - Дистрибутер за Србију нисконапонске опреме (од 1998.г.) (Немачка)


SPELSBERG - Заступник за Србију инсталационе опреме (од 1996.г.) (Немачка)


EPCOS - Заступник за Србију компоненети за корекцију фактора снаге (од 2004.год.) (Немачка)